Polityka Cookies i Polityka Prywatności

Polityka Cookies z dn. 03.11.2021

 

Polityka Cookies (stosowanie plików cookies)

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się do witryny internetowej www.sylwianarysuje.pl. Przez korzystanie z Witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (tzw. ciasteczek) zgodnie z niniejszą polityką.

 

Co to są pliki cookies?

Cookies, to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne. W trakcie odwiedzania różnych witryn internetowych, pliki cookies są zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika – na komputerze, tablecie lub smartphonie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, “długość życia” plików cookies (to znaczy czas ich istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używane są pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Witryny
 • zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Witryny
 • monitorowania zachowania Użytkowników Witryny i dostarczania dedykowanych ofert i treści reklamowych dopasowanych do zainteresowań Użytkowników.

Używając plików cookies w wyżej opisany sposób, Witryna nigdy nie identyfikuje tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookies, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Witryny (niektóre z jej funkcji mogą stać się niedostępne).

Polityka Prywatności z dn. 03.11.2021

 1. Informacje o Administratorze

  Administratorem danych osobowych Użytkowników, zbieranych za pośrednictwem Witryny: www.sylwianarysuje.pl oraz profili w portalach społecznościowych: Facebook pod nazwą “SylwiaNarysuje.pl” i Instagram pod nazwą “sylwianarysuje.pl”, jak również drogą mailową, jest Art&Marketing Sylwia Łuczak, z siedzibą w Warszawie, NIP: 1182026341, REGON: 385657196.

 2. Obowiązki informacyjne Administratora
  Jako Administrator mamy obowiązek poinformowania Użytkowników strony o wszystkich ważnych aspektach przetwarzania dotyczących danych osobowych Użytkowników:
  – w jakim celu są przetwarzane i na jakiej podstawie prawnej
  – w jakim zakresie dane są przetwarzane
  – komu są udostępniane lub przekazywane do przetwarzania dane
  – czy dane przekazywane są do osób trzecich
  – do kogo można się zwrócić w sprawie przetwarzania tych danych przez Art&Marketing Sylwia Łuczak
  – o przysługujących Użytkownikom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych.

 3. Kontakt z Administratorem danych
  W celu skontaktowania się z Administratorem danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy wysłać e-mail na adres kontakt@sylwianarysuje.pl.

 4. W jaki sposób chronimy dane Użytkowników?
  Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności Użytkowników strony i zapewniamy, że dane są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
  – zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
  – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane
  – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
  – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane
  – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

  1. 1 Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie Użytkownikom (Klientom) możliwości korzystania z pełnej oferty Firmy, w tym współpracy z firmami spedycyjnymi w celu dostarczenia Użytkownikom zamówionych produktów.

  Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia. Przetwarzane dane osobowe to:

  • imię
  • nazwisko
  • adres Użytkownika/Odbiorcy zamówienia
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • firma
  • NIP

  5.2 Dane osobowe są także przetwarzane w celu realizacji umowy prowadzenia konta w sklepie, jeśli Użytkownik Witryny zainicjuje jego założenie. W tym przypadku dane osobowe zbierane są w trakcie zakładania konta oraz podczas jego prowadzenia. Do realizacji umowy prowadzenia konta w Witrynie niezbędne jest przetwarzanie danej osobowej w postaci adresu e-mail. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie więcej danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, firma, NIP w celu prowadzenia konta.


  5.3 Wszystkie inne cele przetwarzania danych mają związek z celem głównym, a jest to m.in. zbieranie danych osobowych w celu bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, zbieranie danych pozwalających najlepiej dopasować ofertę do oczekiwań Użytkowników, zbieranie danych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Witryny przez Użytkowników, zbieranie danych w celach marketingu wewnętrznego (zapis na Newsletter). 


  Zbierane dane nie są przekazywane innym Firmom niezwiązanym bezpośrednio z realizacją zamówień i dostarczaniem e-maili.


  Wszystkie dane przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 6. Komu udostępniamy dane Użytkowników?

  Dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

  – naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą zamówień

  – przewoźnikom i operatorom pocztowym

  – instytucjom płatniczym (np. PayU)

  – różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zamówień, np. dostawcom usług IT

  – organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi

  – firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.

  Zapewniamy, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny. 7. Jak długo przetwarzamy dane Użytkowników?

  Dane są przetwarzane do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.

  W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody.

  Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej. 8. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych?

  – Prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

  – prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

  – prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;

  – prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO. 9. Czy wymagamy podania danych osobowych?

  Podanie danych osobowych podczas procesu zamawiania produktów lub usług firmy Art&Marketing Sylwia Łuczak jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości sprzedaży produktów lub wykonania usługi.

  Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0